+977-1-4221512 / 4250794

Board of Directors

Board of Directors

प्रा. डा. यादव कुमार देव भट्ट

डा. सन्दुक रुइत

श्री कपिल प्रसाद सुवेदी

श्री गिरिराज ज्ञवाली

श्री पान वहादुर क्षेत्री

श्री विष्णु प्रसाद पाण्डेय

श्री केशर कुमारी दाहाल